Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συστήθηκε στις 17.3.2008 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για τη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Κύριος σκοπός της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» που της εκχωρούνται με Υπουργικές Αποφάσεις και υλοποιούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά τη προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ακόμα, είναι αρμόδια για την διαχείριση συγκεκριμένων δράσεων που υλοποιούνται αποκλειστικά στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και της εκχωρούνται στο πλαίσιο λοιπών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013».

Οι αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 3614/2007. Τα καθήκοντα της κάθε Μονάδας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας ενώ αναλυτικές πληροφορίες για το οργανόγραμμα και τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στους αντίστοιχους συνδέσμους.
 


ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:
  2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020
06/10/2016...
 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - ΟΧΕ για άλλες στρατηγικες στο πλαίσιο του ΕΠ "Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020"
22/09/2016...
  Ενταγμένες Πράξεις στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020
15/09/2016...
  Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ "Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020"
07/09/2016...
  Ενεργοποίηση Call center - Γραφείο Πληροφόρησης
07/09/2016...
  Ορισμός Πολλαπλασιαστών Πληροφόρησης
06/09/2016...
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο "Σχεδιασμος, ανάπτυξη και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας - ιστοτόπου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου"
05/09/2016...
  Ανακοίνωση Πρόσκλησης του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 με τίτλο "Υλοποίηση υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων"
2/9/2016...
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
31/08/2016...
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
31/08/2016...
 Ανακοίνωση πρόσκλησης του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 για τις
29/07/2016...
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 22ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΦΗ
28/07/2016...
 Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα, τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ από το ΠΔΕ, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2007-2013.
Στα συνημμένα παραθέτονται συμπληρωματικές οδηγίες για τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα, τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ από το ΠΔΕ, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2007-2013....
 Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2015 του ΕΠ "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με τα άρθρα 50 & 111 του Κανονισμού 1303/2013, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2015 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης....
 Ενταγμένες Πράξεις στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020
Κατάλογος ενταγμένων έργων της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020 (Τελευταία ενημέρωση Απρίλιος 2016)
entaxeis.pdf...
 Ενημερωτική Ημερίδα για τη Διαχειρστική Ικανότητα Δικαιούχων στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνέχεια των ενημερωτικών συναντήσεων με δυνητικούς δικαιούχους σε σχέση με την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 και με γνώμονα την προετοιμασία για την υποβολή σχετικών προτάσεων, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα στις 11 Απριλίου 2016 από 09:00 έως 16:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Κουντουριώτη 1, στη Μυτιλήνη σχετικά με τη διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων στη Νέα Προγραμματική Περίοδο. Στην ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και οι ενδιαφερόμενοι φορείς που εδρεύουν σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας μέσω του ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης που είναι κατά τόπους εγκατεστημένο.
Οι εισηγήσεις θα γίνουν από στελέχη της ΕΥΘΥ και της Ομάδας Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ.
Στη συγκεκριμένη ημερίδα θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο και ειδικότερα σε εκείνα που αφορούν σε δικαιούχους της Περιφέρειας που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (αδύναμοι δικαιούχοι)...
 Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013....
 Κατάλογος συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης έτους 2015
Κατ' εφαρμογήν της ΥΑ 51540/ΕΥΣΑΑΠ 3628/12.11.2010, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δημοσιεύει τον κατάλογο συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του έτους 2015...
 Ενημερωτική Ημερίδα : Νέες Προσκλήσεις στο ΕΠ "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" - Διαδικασία υποβολής προτάσεων
Στις 16.2.2016 διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ενημερωτική ημερίδα με τίτλο "Νέες Προσκλήσεις - Διαδικασία υποβολής προτάσεων". Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη και την παρακολούθησαν ενεργά δυνητικοί διακιούχοι και άλλοι φορείς στη Χίο, Σάμο, Λήμνο, Ικαρία και Φούρνους μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης....
 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ»
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ Α Λ Ε Ι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,(κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω ʼξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων...
 7Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 220 "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ Α Λ Ε Ι την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω ʼξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων....
 Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα
Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).
Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε Εδώ...
 Πρόσκληση για την εγγραφή στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας για τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, για την εγγραφή στον κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών....
 Ολοκλήρωση 1ης γραπτής διαδικασίας έγκρισης της Απόφασης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία με την οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης η 1η τροποποίηση του Εγγράφου Εξειδίκευσης του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020...
 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ»
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ Α Λ Ε Ι την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω ʼξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων....
 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ»
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ Α Λ Ε Ι την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω ʼξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος....
 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013)»
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω ʼξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο «Αλυσίδα αξίας του Τουρισμού»
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση με θέμα: Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αλυσίδα αξίας του Τουρισμού», που θα πραγματοποιηθεί στις 09/12/2015 στη Χίο, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 12.00 μ.μ....
 Προδημοσιεύσεις 4 νέων δράσεων ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις και νέους πτυχιούχους, κλπ
Ανακοινώθηκαν οι προδημοσιεύσεις τεσσάρων νέων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προδημοσιεύσεις αναμένεται να παραμείνουν σε διαβούλευση για ένα μήνα. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων στις αρχές Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο«Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του ελαιολάδου»
Σας ενημερώνουμε ότι το θεματικό εργαστήριο «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του ελαιολάδου», που έχει προγραμματιστεί για τις 18/11/2015 στη Μυτιλήνη, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από αίτημα των φορέων/προσκεκλημμένων για αλλαγή μόνο της ώρας διεξαγωγής του, τροποποιεί την ώρα έναρξης του για το απόγευμα στις 17.00, την ίδια ημέρα....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο«Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα της μαστίχας»
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση με θέμα: Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα της μαστίχας», που θα πραγματοποιηθεί την 6/11/2015 στη Χίο, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας»
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση με θέμα: Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας», που θα πραγματοποιηθεί την 12/11/2015 στη Λήμνο, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 5.00 μ.μ....
 Πρόσκληση σε θεματικό εργαστήριο«Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του ούζου»
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση με θέμα: Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του ούζου», που θα πραγματοποιηθεί την 02/11/2015 στη Μυτιλήνη, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ....
  Έξυπνη Εξειδίκευση στο Βόρειο Αιγαίο: «Αγροδιατροφικός τομέας»
Η Διαχειριστική Αρχή προτίθεται να διοργανώσει ημερίδες επιχειρηματικής ανακάλυψης ανά νησί και με θέμα ένα τοπικό προϊόν (π.χ ελαιόλαδο στην Μυτιλήνη, μαστίχα στην Χίο κ.α)....
 Έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Με αποφάσεις της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνας Καλογήρου ξεκίνησε η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020, με την έκδοση των τριών πρώτων αποφάσεων ένταξης που αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)....
 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020
Με την Υπουργική Απόφαση 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 "Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020" εκδόθηκαν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου...
 Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2015".
Φωτογραφείστε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε...
 Καθοδήγηση για Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της ΕΕ
04.06.2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τους Δικαιούχους για τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά, τα επενδυτικά ταμεία και τα συναφή εργαλεία της....
 Δημοσιεύτηκε ο Νόμος για τη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
Ο Νόμος 4314/2014 περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) για τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020...
 Πολιτική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
21.8.2014...

Περισσότερα...

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:

 38η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Παρεμβάσεις σε λιμενικές υποδομές (ΔΕΔ-Μ)»
07/10/2016...
 37η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
05/10/2016...
 36η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση ή / και για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα »
23/09/2016...
 35η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος »
23/09/2016...
 34η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Δημιουργία, Επέκταση, Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών Εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα για τους πολίτες »
23/09/2016...
 33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
23/09/2016...
 32η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
05/09/2016...
 31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 "Υλοποίηση υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων"
"Υλοποίηση υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων"...
 30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
30/08/2016...
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 16ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης»
30/08/2016...
 29η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες - πυρκαγιές)»
29/08/2016...
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 24ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»
26/08/2016...
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 23ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
26/08/2016...
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 27ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2016-2017»
29/07/2016...
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 22ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»
28/07/2016...
 28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές (έργα τμηματοποιημένα)»
12/07/2016...
 27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2016-2017»
12/07/2016...
 26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (ΑΜΕΑ)»
04/07/2016...
 25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017»
04/07/2016...
 24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»
28/06/2016...
 23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
28/06/2016...
 22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»
27/06/2016...
 21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
21/06/2016...
 20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων οδικών δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού»
09/06/2016...
 19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας»
06/06/2016...
 18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές (έργα τμηματοποιημένα)»
24/05/2016...
 17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού (έργα τμηματοποιημένα)»
18/05/2016...
 16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης»
18/05/2016...
 15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013)»
18/05/2016...
 14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
01/04/2016...
 13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
01/03/2016...
 12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας» Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020
01/03/2016...
 11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»(ΚΕΘΙ)
19/02/2016...
 10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»(ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ)
19/02/2016...
 9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ»(ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)
19/02/2016...
 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ»
09/02/2016...
 Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα
Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).
Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε Εδώ...
 7Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 220 "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"
03/02/2016...
 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ»
30/12/15...
 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ»
30/12/15...
 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013)»
09/12/2015...
 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ
19/08/15...
 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΑΜΕΑ)»(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜEΑ)
18/08/15...
 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ/ΒΡΕΦΙΚΟΙ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΔΑΠ ΚΛΠ)
18/08/15...

Όλες 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.