Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Επικοινωνία

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών 
Μυτιλήνη ΤΚ-81100
 

Tel. Tηλ: 22513-52000, -52012, -52013
Fax Fax: 22513-52014

vorioaigaio@mou.gr 
 

Φόρμα Επικοινωνίας

Όνομα
Πόλη  
Χώρα  
Tηλ.   
E-mail:  Μετά την επιτυχή αποστολή του αιτήματός σας θα μεταφερθείτε αυτόματα στην Αρχική μας Σελίδα. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.