Αρχική Σελίδα | Site Map | E-mail επικοινωνίας

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή | Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | Χάρτης Β.Α. | Επικοινωνία

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ετήσιες Εκθέσεις υλοποίησης του ΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

  • Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2013 -- (αρχείο)

  • Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2012 -- (αρχείο)

  • Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2011 – (αρχείο)

  • Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2010 – (αρχείο)

  • Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2009 – (αρχείο)

  • Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2008 – (αρχείο)

  • Ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2007 – (αρχείο)

 

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαχειρίζεται δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της E.E.

 

ΕΔΑ ΠΒΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  | E-mail: vorioaigaio@mou.gr | Live Streaming | Δημιουργία EUROBIT WEBs.